Programi InMotion

Programi IN MOTION është një metodologji ndërkombëtare e UNDP-it, e cila ka si objektiv t'iu vijë në ndihmë bizneseve të vogla duke iu siguruar asistencë gjithëpërfshirëse për biznesin në mënyrë që të rrisin produktivitetin, kapacitetet menaxhuese dhe integrimin sa më të madh në treg.

    Anuncios de la página

    (Aún no hay temas de debate en este foro)